Polityka prywatności

Polityka prywatności dotyczy wszelkich aspektów przetwarzania danych osobowych w serwisie (dalej „SERWIS”), prowadzonym przez Gilmerton Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, zwaną dalej „ADMINISTRATOREM”. ADMINISTRATOR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym we wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się również za pomocą poczty elektronicznej pod adresem IOD@soleamokotow.pl

DANE OSOBOWE

Dane osobowe użytkowników SERWISU są przetwarzane w następujących sytuacjach:

 1. zapisywanie i przechowywanie plików (tzw. cookies) w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do oglądania SERWISU. Pliki cookies pozwalają na identyfikację Użytkowników przy kolejnych odwiedzinach SERWISU, jednakże nie umożliwiają ADMINISTRATOROWI zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej, która w danym momencie z urządzenia korzystała – szczegóły tego przetwarzania opisano w Polityce cookies;
 2. wysyłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego, która jest przekazywana na skrzynkę pocztową ADMINISTRATORA lub bezpośrednio na adresy pocztowe ADMINISTRATORA, pod warunkiem podania danych osobowych identyfikujących nadawcę wiadomości;
 3. zapisywanie Subskrybentów Newsletteru, identyfikowanych przez adres email, w bazie danych i wysyłanie im biuletynu informacyjnego – szczegóły tego przetwarzania opisano w Regulaminie Newsletteru poniżej.

W każdym z w/w przypadków skorzystania z SERWISU, Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO; Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

ADMINISTRATOR zapewnia, że chroni Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami bezpieczeństwa informacji, w szczególności cała komunikacja z SERWISEM podczas wyświetlania jego treści na urządzeniu użytkownika odbywa się przy wykorzystaniu protokołu szyfrującego SSL, co sprawia, że udostępnianie danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego SERWISU odbywa się w pełni bezpiecznie.

Podstawa i Cel przetwarzania Twoich danych osobowych uzależnione są od sytuacji przetwarzania:

 1. cele zapisywania i przechowywania plików cookies są opisane w Polityce cookies, podstawą przetwarzania Twoich danych jest wówczas prawnie uzasadniony interes ADMINISTRATORA, opisany w Polityce cookies (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku niektórych plików cookies – zgoda Użytkownika wyrażana przez korzystanie z SERWISU i stosowne ustawienia przeglądarki internetowej (zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. celem przetwarzania danych Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego lub w inny sposób kontaktujących się z ADMINISTRATOREM jest udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub przedstawienie oferty produktów i usług ADMINISTRATORA, na podstawie zgody wyrażanej przez wysłanie wiadomości (zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), później dane mogą być przetwarzane również w innych celach poza SERWISEM, o czym osoba zostanie stosownie poinformowana;
 3. celem przetwarzania danych Subskrybentów Newsletteru jest przesyłanie im zamówionych informacji handlowych, na podstawie zgody wyrażanej przez zapisanie adresu email, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Kto ma wgląd w Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych mogą być partnerzy współpracujący w ramach struktury organizacyjnej ADMINISTRATORA oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu ADMINISTRATORA, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (za wyjątkiem danych dotyczących korzystania z naszej witryny, o czym więcej możesz przeczytać w Polityce Cookies).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Czas przechowywania zależy od sytuacji przetwarzania:

 1. czas przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika zależy od ich rodzaju i od Użytkownika, co w szczegółach opisano w Polityce cookies;
 2. dane przesłane przy użyciu formularza kontaktowego lub w mailu będą przechowywane do czasu wycofania zgody albo momentu przedawnienia roszczeń po zakończeniu współpracy, o czym osoba zostanie stosownie poinformowana;;
 3. przechowywanie adresu email Subskrybenta Newsletteru kończy się w momencie wycofania przez niego w udokumentowany sposób zgody na ich przetwarzanie – standardowy tryb wycofania zgody opisano w Regulaminie Newsletteru poniżej.

Uprawnienia przysługujące Użytkownikom SERWISU na mocy przepisów RODO

Przysługuje Ci (z zastrzeżeniem podstawy przetwarzania) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać zgodę lub skorzystać z pozostałych uprawnień możesz wysyłając wiadomość na adres IOD@soleamokotow.pl

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

REGULAMIN NEWSLETTERU

Biuletyn informacyjny „Newsletter” zawiera informacje nt. szczegółów oferty, ADMINISTRATORA.

Subskrybentem Newsletteru zostaje osoba, która spełniła następujące warunki:

 1. podała swój adres email i potwierdziła go przez kliknięcie przycisku „Zapisz”,
 2. potwierdzi poprawność adresu e-mail, klikając w otrzymany na podany adres email link aktywacyjny (model double opt-in) – w przypadku braku potwierdzenia, adres email nie zostanie zapisany w bazie danych i nie będzie nań przesyłana później żadna korespondencja.

Podanie adresu email oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie, w celu przesłania linku aktywacyjnego, a po jego kliknięciu na zapisanie adresu email w bazie danych i dostarczanie nań Newsletteru.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji Newsletteru, tj. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

Zgoda może zostać wycofana skutecznie tylko w jeden z poniższych sposobów:

 1. poprzez kliknięcie linku znajdującego się w stopce wiadomości zawierającej Newsletter,
 2. lub przesłanie wiadomości na jeden ze wskazanych powyżej adresów ADMINISTRATORA.

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, ADMINISTRATOR udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach SERWISU oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta podczas rejestracji do usługi Newsletter.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.

Data ostatniej modyfikacji Regulaminu: 09.12.2020 r.

Schowek (0 oferty)
Schowek (0 oferty)
Brak ofert w schowku

Szanowni Państwo,

Do sprzedaży pozostał lokal usługowy
o powierzchni 216 m² z gwarancją zakupu 5 m.b., budynki z Pozwoleniem na użytkowanie

Kontakt